Om VITA

Der er tale om et aktivitets– og samværstilbud under Servicelovens §104.  Denne paragraf omhandler opretholdelse eller forbedring af den enkelte borges personlige færdigheder eller livsvilkår.

Vores borgere er fysiske og psykiske udviklingshæmmede med tillægshandicaps som autisme, psykiatrisk overbygning, epilepsi, spasticitet m.fl.

Nogle af vores borgere sidder i kørestol, nogle har rollator, mens andre er mobile. Enkelte af vores borgere har ikke noget talesprog men udtrykker sig nonverbalt og ved hjælp af tegn-til-tale og piktogrammer.

Nogle af borgerne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje, påklædning, toiletbesøg, spisning og forflyninger.

Personalegruppen er sat sammen af medhjælpere, pædagoger og ergoterapeuter.

Vores Dagtilbud har åbent i dagtimerne: 09:00-15:00

Vores borgere kommer bl.a. fra Midtbyens Botilbud og Fønixgården, som vi deler hus med, mens andre kommer hjemmefra.

Et andet dagtilbud består af et tilbud udarbejdet af Fønixgården. Det foregår i hjemlige og vante rammer.